Вести

На 14.  националном семинару за стручно усавршавање спортских радника у систему спорта Републике Србије

23.11.2019. године за Генералне секретаре учествовао је и Генерални секретар Спортског савеза Барајево Драган Пауновић.