Органи

Органи управљања:

 

1. Скупштина

 

2. Управни одбор:

а) Ћурчић Славољуб - председник

б) Петковић Александар - потпредсеник

в) Владимир Петковић - члан

г) Иван Ћирковић - члан

д) Јевтић Микица - члан

 

3. Надзорни одбор:

а) Стевановић Зоран - председник

б) Нешић Невена - члан

в) Михајловић Милош - члан

 

4. Председник:

Ћурчић Славољуб

Телефон: 063 318 636

 

5. Генерални секретар:

+ Пауновић Драган, Оперативни спортски менаџер, Уверење о завршеном стручном оспособљавању III новоа у области спорта: 509-1/2015, од датума 30.јун 2015.године, издато од "Факултет за Спорт и туризам", Нови Сад.

Телефон: 065 8301 321 и 011 8301 321