Чланство у организацијама

Чланство у националним савезима:

1. Спортски савез Србије

2. Асоцијација Спорт за све Србије