Документи

1. Ревизија сагласности за 2023.годину (.pdf), 29.децембар 2023.године

2. Ревизија сагласности за 2022.годину (docx.), 13.јануар 2023.године

3. Ревизија сагласности за 2021.годину (docx.) . 14.јануар 2022.године

 

3. Одлука о допуни пословника о раду Скупштине Спортског савеза Барајево (.pdf), 21.12.2020.године

___________________________________

4. Закон о спорту (.pdf) Републике Србије

 

5. Статут (.TIF) Спортског савеза Барајево

 

Правилници:

1.  Правилник о финансирању спорта  (.doc) Република Србија, Градска општина Барајево

2. Правилник о категоризацији спортских организација  (.pdf) Република Србија, Градска општина Барајево

 

Обрасци:

 

1. Образац бр.1 (.doc)

    Република Србија, Градска општина Барајево

    ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

    ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

    КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ

    ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

2. Образац бр.2 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА

У ОБЛАСТИ СПОРТА КРОЗ ИЗГРАДЊУ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

 

3. Образац бр.3 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА

У ОБЛАСТИ СПОРТА

КРОЗ ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА И НОВЧАНИХ НАГРАДА

 

4. Образац бр.4 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ПРЕДЛОГ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА

КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА

У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

5. Образац бр.5 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА

којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

 

6. Образац бр.6 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ТАБЕЛА ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

 

7. Образац бр.7 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

 

8. Образац бр.8 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ИЗГРАДЊЕ, ОПРЕМАЊА, ОДРЖАВАЊА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

 

9. Образац бр.9 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА (.docx)

 

10. Образац бр.10 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ВРЕДНОВАЊЕ (ОЦЕНА) ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОГРАМА

 

11. Образац бр.11 (.docx)

 Република Србија, Градска општина Барајево

ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ

 

Ревизија сагласности:

1. Ревизија сагласности за 2020.годину (.pdf)

2. Ревизија сагласности за 2019.годину (.pdf)

3. Ревизија сагласности за 2018.годину (.pdf)